تحلیل تکنیکال چیست؟

رضا کِـلاگِـر آستـانی

معتقدم ترید یعنی جادوگری با نمودار و اعداد و ارقام هستو سعی و تلاشمو برای آموزش این فن و هنر خاص به همه ی مردمان سرزمینم انجام میدم. چون، من فرزند این آب و خاکم و دوستش دارم.
دکمه بازگشت به بالا