چالش 365 روزه ی تمرکز بر ایجاد و توسعه ی کسب و کار

چالش ۳۶۵ روزه ی توسعه ی کسب و کار – روز دوم

با سلام و دورد اول به شما و دوم به خودم. دیشب برنامه داشتم که ساعت ۶.۳۰ بیدار شم ولی حدود ساعت ۶ بیدار شدم و کوک ساعتو عوض مردم و گذاشتم روی ۸.۳۰ صبح. …

چالش ۳۶۵ روزه ی توسعه ی کسب و کار – روز دوم ادامه ی مقاله مو بخون …

اسکرول به بالا